ADR 1.3 Farligt gods

ADR 1.3 Farligt gods

ADR 1.3 Farligt gods


 • Denna online kurs ger digi ADR 1.3 Farligt gods kompetensintyg
 • Kursen ger dig en insikt och kunskap om hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det hanterade godset.
 • Efter beställd kurs får du tillgång till kursmaterialet
 • Kursens längd är ca 3 timmar
 • Priset är exklusive moms.

Målgrupp


För dig som transporterar farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng.


Annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.


Kursens innehåll behandlar:

 • Klassificeringar
 • Märkning och Etikettering
 • Ansvar
 • Förpackningar
 • Undantag
 • Transporthandlingar
 • Fordonsutrustning och Säkerhet
 • Lastning, Lossning och Hantering

4995 kr exklusive moms